FP Dual

Aprèn treballant,
treballa aprenent

Què és l'FP dual?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent
i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Objectius

Millorar la formació de l’aprenent

  • Fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa.
  • Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l’empresa.
  • Realitzant una estada de 900 a 1.000 hores d’activitat a l’empresa.

Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses

  • Contribueix a un augment de la productivitat de les empreses ja que implica que s’hagin d’invertir menys recursos en l’adaptació dels treballadors i que s’aconsegueixin resultats més fàcilment.
  • Tenir una cartera de professionals formats simplificant així el procés de contractació.
  • Acollir alumnes en dual implica tenir els millors treballadors en quant a formació.
  • La formació dual atrau la innovació, persones creatives que saben incorporar noves eines i tecnologies en el seu dia a dia.

Com organitzem la FP DUAL a l’Institut de Mollet del Vallès?

Els cicles de formació professional es desenvolupen al llarg de dos cursos
amb una durada de 2.000 hores, en general. L’FP dual combina la formació
de l’estudiant en el centre educatiu amb una estada de treball a l’empresa.

1r curs

1r, 2n i 3r Trimestre

Els alumnes assisteixen a l’institut per rebre
la formació específica de la professió.

A partir de juny/juliol

Opcionalment l’estudiant realitza unes pràctiques
a l’empresa amb una durada de 80 a 100h que no cal que siguin remunerades.

2n curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats,
amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.

Com acull l’empresa a l’aprenent?

L’empresa acull l’aprenent mitjançant l’estada formativa que es desenvolupa en dues fases:

Primera fase INTEGRACIÓ

(opcional)

Segona fase
CONSOLIDACIÓ

(900-1.000h)

BECA

CONTRACTE LABORAL

BECA

CONTRACTE LABORAL

*Gaudeix de reducció de les quotes empresarials al 100% per a empreses de menys de 250 treballadors i del 75% per a empreses de més de 250 treballadors.
**Si el conveni no estableix altres imports, la retribució mínima és el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l’aprenent ha de rebre la part proporcional segons les hores d’estada a l’empresa.

Cicles formatius que oferim

Els cicles formatius s’organitzen en famílies professionals, aquí teniu les families que podeu trobar a l’Institut de Mollet.
Transport i manteniment de vehicles

CFGM Electromecànica de vehicles
CFGM Carrosseria
CFGS Automoció

Seguretat i medi ambient

CFGM Emergències i protecció civil

Química

CFGM Operacions de laboratori
CFGS Química industrial
CFGM Planta Química

Instal·lació i manteniment

CFGM Mantenimet electromecànic
CFGS Mecatrònica industrial

Fabricació mecànica

CFGM Mecanització
CFGS Programació de la producció + Disseny en fabricació mecànica
CFGM Soldadura i Caldederia

Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFGS Automatització i robòtica industrial
CFGS Sistemes electrónics i automatitzats

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS de Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

InnovaFP


A través d’aquest programa, col·laborem amb empreses per treballar en projectes d’innovació.

Assessorament i reconeixement

 

Si tens una trajectòria professional i no tens un títol oficial, t’ajudem a acreditar la teva experiència laboral per obtenir la titulació.

Taller de Reanimació Cardio-Pulmonar (RCP)

 

Som un centre Cardio-protegit que dóna Formació en tècniques de Recuperació Cardio-Pulmonar, amb desfribril·lador automàtic a tot el col·lectiu del centre: professorat, personal d’administració i alumnat.

Servei d’Orientació Laboral

 

Oferim al nostre alumnat una atenció i acompanyament personalitzats en qüestions laborals: recerca de feina, contractació, beques laborals de FP-DUAL, rebuts salarials, acomiadament, quitances, canvis de condicions laborals.

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS de Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS de Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?

¡INFORMA'T!

DATES DE PORTES OBERTES, PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

manteniment1