CFGS

Automatització i robòtica industrial

Automatització i robòtica industrial
Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots. Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes de regulació i control Automàtics (LOGSE).

Horaris

1r Curs

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

NO DUAL

462h anuals centre
+
33h tutoria
+
1000h dual empresa

DUAL

462h anuals centre
+
33h tutoria
+
1000h dual empresa

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132h
MP2 Sistemes seqüencials programables 132h
MP3 Sistemes de mesura i regulació 132h
MP4 Sistemes de potència 132h
MP5 Documentació tècnica 66h
MP10 Informàtica industrial 66h
MP11 Formació i orientació laboral 66h
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial UF3+UF2 66h

MP6 Sistemes programables avançats 99h
MP7 Robòtica industrial 99h
MP8 Comunicacions industrials 165h
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial 165h
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66h
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial 297h
MP14 Formació en centres de treball 383h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Sortides professionals

Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment


Projectista de xarxes de comunicació, sistemes de control i sistemes de mesura i regulació


Dissenyador/a de circuits i sistemes integrats en automatització industrial


Programador/a i controlador/a de robots industrials


Tècnic/a de posada en marxa o organització de manteniment

Competències professionals i transversals

Autonomia


Organització del treball i responsabilitat


Relació interpersonal


Coneixement profund del RBT (Reglament de baixa tensió)

Treballs elèctrics de Baixa tensió.


Resolució de problemes


Domini eines ofimàtiques


Domini eines web i de treball col·laboratiu

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?