CFGS

Disseny en fabricació mecànica

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatges de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. Aquests dissenys es realitzen tant amb eines 2D com Autocad i sobretot amb eines 3D com Solidworks, Inventor i CREO.

A l’Institut de Mollet realitzem el 3×2 dels CFGS:
– Programació de la producció en Fabricació mecànica FMB0
– Disseny en fabricació mecànica FMC0

De forma que en 3 cursos es poden obtenir les dues titulacions.
El primer curs es comú als dos CFGS.
El segon curs es pot escollir:
– Programació de la producció en fabricació mecànica.
– Disseny en fabricació mecànica.

Horaris

1r Curs Comú

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs de FMB0

(FMC0 Disseny en fabricació…)

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


891 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

3er Curs (opcional)

(2n de FMB0; programació de la producció…)

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


792 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

NO DUAL

Totes les hores de 1r i 2n a l’Institut
+
33h tutoria
+
+383h de FCT (Formació al centre de treball – pràctiques a l’empresa)

DUAL

No fa el mòdul de Projecte ni les FCT
+
33h tutoria
+
+1000h d’estada a l’empresa en FPDual (remunerades)

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

3r curs (opcional)

Curs Comú FMB0+FMC0

MP1 Interpretació gràfica
MP2 Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge
MP5 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
MP7 Execució de processos de fabricació
MP8 Materials
MP10 Verificació de productes
MP11 Formació i orientació laboral (FOL)
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) 

FMC0

MP2 Disseny de productes mecànics
MP3 Disseny d’estris de processat de xapa i estampació
MP4 Disseny de motlles i models de fosa
MP5 Disseny de motlles per a productes polimèrics
MP11 Projecte de fabricació de productes mecànics
FCT Formació centres de treball 

2n curs de FMB0

MP3 Mecanització per control numèric
MP4 Fabricació assistida per ordinador
MP6 Programació de la producció 
MP9 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals
MP13 Projecte de fabricació de productes mecànics
FCT Formació centres de treball

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Sortides professionals

Delineant projectista


Tècnic/a en disseny assistit per ordinador (CAD-CAM-CAE 2D i 3D)


 Tècnic/a en desenvolupament de productes, de matrius, d’utillatges i de motlles

Competències professionals i transversals

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?