CFGM

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
Amb aquests estudis aprendràs a muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió, infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la normativa i reglamentació vigents, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi ambient. Obtindràs el carnet d’instal·lador autoritzat per a realitzar instal·lacions de baixa tensió.

Horaris

1r Curs

INTENSIU MATI
de 8:00 a 14:40


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs

INTENSIU MATI
de 8:00 a 14:40


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

NO DUAL

DUAL

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

MP1 Automatismes industrials 198h
MP2 Instal·lacions elèctriques interiors 231h
MP4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 99h
MP8 Electrònica 66h
MP9 Electrotècnia 165h
MP10 Formació i orientació laboral 66h

MP3 Instal·lacions de distribució 66h
MP5 Instal·lacions domòtiques 132h
MP6 Instal·lacions solars fotovoltaiques 66h
MP7 Màquines elèctriques 66
MP11 Empresa e iniciativa emprenedora 66h
MP12 Anglès tècnic 99h
MP13 Síntesi 297h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral.

Sortides professionals

Instal·lació i manteniment d’instal·lacions elèctriques


Electricista de manteniment industrial


Muntadors línies automatitzades


Legalització d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió


Instal·lador electricista amb carnet d’instal·lador de Baixa Tensió


Muntatge de màquines i quadres per línies automàtiques


Manteniment mecànic i/o elèctric


Posada en marxa de màquines i línies automàtiques


Posada en marxa per optimització


Posada en marxa preparació i calibratge de màquines


Muntador instal·lador de quadres elèctrics


Muntador i mantenedor d’equips i components electrònics

Càlcul i disseny de instal·lacions.


Instal·lador-mantenidor electricista


Instal·lador mantenidor de sistemes domòtics


Instal·lador mantenidor de d’antenes


Instal·lador mantenidor de telecomunicacions en edificis o habitatges


Instal·lador mantenidor d’equips de telecomunicacions


Electricista de construcció


Electricista industrial


Electricista de manteniment


Muntador instal·lador d’energia solar fotovoltaica

Competències professionals i transversals

Autonomia


Organització del treball i responsabilitat


Relació interpersonal


Coneixement profund del RBT (Reglament de baixa tensió)


Treballs elèctrics de Baixa tensió.


Resolució de problemes


Domini eines ofimàtiques


Domini eines web i de treball col·laboratiu


Domini d’eines de dibuix CAD


Obtenció de treball de qualitat

L’alumne sap treballar en equip


Treballen metodològicament


Hàbits de treball


Innovació


Ordre i netedat a la feina


Responsabilitat amb les eines de treball i amb les tasques a realitzar


Utilització d’EPIs i seguiment de la normativa de PRL


Procediments de treball segurs


Respecte al medi ambient


Anglès

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?