CFGM

Manteniment electromecànic

Manteniment electromecànic
Aquests estudis capaciten per a muntar i mantenir maquinària i equip industrial línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i de prevenció de riscos laborables i respecte ambiental.

Horaris

1r Curs

INTENSIU MATI
de 8:00 a 14:40


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


759 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

NO DUAL

No fa el mòdul de Síntesi ni les FCT
+
33h tutoria
+
1000h d’estada a l’empresa en Dual (remunerades)

DUAL

Totes les hores de 1r i 2n a l’Institut
+
33h tutoria
+
383h de FCT (Formació al centre de treball – pràctiques a l’empresa)

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

MP1 Tècniques de fabricació 165h
MP2 Tècniques d’unió i muntatge 99h
MP3 Electricitat i automatismes elèctrics 198h

MP5 Muntatge i manteniment mecànic 165h
MP6 Muntatge i manteniment elèctricelectrònic 165h
MP8 Formació i orientació laboral 66h

MP4 Automatismes pneumàtics i hidràulics 165h
MP7 Muntatge i manteniment de línies automàtiques 132h
MP9 Empresa e iniciativa emprenedora 66h
MP10 Anglès tècnic 99h
MP11 Síntesi 297h
MP12 Formació en centres de treball 383h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral.

Sortides professionals

Mecànic o mecànica de manteniment


Muntador o muntadora industrial


Muntador o muntadora d’equips elèctrics


Muntador o muntadora d’equips electrònics


Mantenidor o mantenidora de línia automatitzada


Muntador o muntadora de béns d’equip


Muntador o muntadora d’automatismes pneumàtics i hidràulics


Instal·lador o instal·ladora electricista industrial


Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió

Competències professionals i transversals

Autonomia


Organització del treball


Relació interpersonal


Coneixement del RBT (Reglament de baixa tensió)

Treballs elèctrics de Baixa tensió.


Resolució de problemes


Domini eines ofimàtiques


Domini eines web i de treball col·laboratiu

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?