CFGS

Mecatrònica industrial

Mecatrònica industrial
Aquests estudis capaciten per a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Horaris

1r Curs

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


825 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


792 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

NO DUAL

Totes les hores de 1r i 2n a l’Institut
+
33h tutoria
+
383h de FCT (Formació al centre de treball – pràctiques a l’empresa)

DUAL

No fa el mòdul de Projecte ni les FCT
+
33h tutoria
+
1000h d’estada a l’empresa en Dual (remunerades)

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

MP2 Sistemes hidràulics i pneumàtics 132h
MP3 Sistemes elèctrics i electrònics 165h
MP4 Elements de màquines 66h
MP5 Processos de fabricació 132h
MP6 Representació gràfica de sistemes mecatrònics 132h
MP8 Processos i gestió de manteniment i qualitat 66h
MP11 FOL 66h
MP12 EIE 66h

MP1 Sistemes mecànics 132h
MP7 Configuració de sistemes mecatrònics 99h
MP9 Integració de sistemes 198h
MP10 Simulació de sistemes mecatrònics 66h
MP13 Projecte de Mecatrònica industrial 297h
MP14 Formació en centres de treball 383h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Sortides professionals

Tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials


Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials


Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials.

Competències professionals i transversals

L’alumne sap treballar en equip.


Treballen metodològicament


Hàbits de treball


Autonomia

Ordre i pulcritud a la feina


Responsabilitat amb les eines de treball i amb les tasque a realitzar.


Utilització d’epis i seguiment de la normativa de RL.

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?