CFGM

Operacions de laboratori

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Horaris

1r Curs

INTENSIU MATINS
de 8 a 14:40h


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs

INTENSIU TARDA
de 16 a 22h

NO DUAL

INTENSIU TARDA
+
33 hores de tutoria
+
416 hores de FCT

DUAL

INTENSIU TARDA
+
33 hores de tutoria
+
1000 hores de empresa

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

MP1 Química Aplicada 132h
MP2 Mostreig i Operacions Unitàries de Laboratori 132h
MP3 Proves Fisicoquímiques 132h
MP5 Seguretat i Organització en el Laboratori 99h
MP6 Operacions d’Anàlisi Química 165h
MP8 Tècniques Bàsiques de Microbiologia i Bioquímica 132h
MP11 Formació i Orientació Laboral 66h

MP4 Serveis auxiliars en el laboratori químic 66h
MP7 Emmagatzematge i distribució en el laboratori 66h
MP9 Assajos de materials 99h
MP10 Principis de manteniment electromecànic 66h
MP12 Empresa i Iniciativa Emprenedora 66h
MP13 Anglès Tècnic 99h
MP14 Síntesi 264h
MP15 Formació en Centres de Treball 416h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral.

Sortides professionals

Auxiliar, operador o tècnic de laboratori en empreses i laboratoris de diferents sectors, on calgui realitzar assajos físics, fisicoquímics, químics i microbiològics, orientats al control de qualitat.


Operador de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem.


Mostrejador i assajos de camp.

Competències professionals i transversals

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?