CFGM

Operador de planta química

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions bàsiques i de control en els processos per l’obtenció i transformació de productes químics, mantenint operatius els sistemes, els equips i els serveis auxiliars, controlant les variables del procés per assegurar la qualitat del producte, complint les normes de prevenció de riscos laborals, seguretat i ambientals.

Horaris

1r Curs

de 8:00 a 14:40h


875 hores al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs

de 16:00 a 22:00

NO DUAL

INTENSIU TARDA
+
33 hores de tutoria
+
416 hores de FCT

DUAL

INTENSIU TARDA
+
33 hores de tutoria
+
1000 hores de empresa

Contingut

1r curs

2r curs

MP1 Operacions unitàries en planta química 165h
MP3 Control de processos químics industrials 99h
MP4 Operacions de generació i transferència d’energia en procés químic 138h
MP5 Transport de materials en la indústria química 110h
MP6 Paràmetres químics 99h
MP9 Formació i orientació laboral 66h
M11 Anglès tècnic 99h
MP15 Plantes de producció farmacèutica 99h

MP2 Operacions de reacció en planta química 99h
MP7 Tractament d’aigües 82h
MP8 Principis de manteniment electromecànic 66h
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora 66h
MP12 Síntesi 264h
MP14 Producció farmacèutica, cosmètica i afins 132h
MP14 Formació en centres de treball 416h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral.

Sortides professionals

Operador general de planta farmacèutica i cosmètica.


Operador en instal·lacions de producció d’energia i operacions auxiliars de les plantes químiques.


Operador en instal·lacions de tractament químic tèrmic.


Operador d’equips de filtració i separació de substàncies químiques.


Operador en instal·lacions de tractament d’aigües.

Competències professionals i transversals

Aquests estudis et permet rebre el  material per al procés de fabricació, emmagatzemar-lo i etiquetar-lo, per això caldrà conèixer la classificació dels productes químics. També aprendràs a treballar amb manuals de processos i totes les operacions unitàries que hi ha en una indústria (mesclar, separar, etc) sempre sota la norma de correcta fabricació. Caldrà per tant, treballar amb una certa qualitat i analitzar amb rigor i seguint la normativa vigent i per suposat adoptar les mesures pertinents davant situacions imprevistes i d’emergències actuant amb professionalitat.

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?