CFGS

Programació de la producció en fabricació mecànica

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització tant de màquines eina convencionals com CNC i també el muntatge de màquines, mecanismes i equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

A l’Institut de Mollet realitzem el 3×2 dels CFGS:
– Programació de la producció en Fabricació mecànica FMB0
– Disseny en fabricació mecànica FMC0

De forma que en 3 cursos es poden obtenir les dues titulacions.
El primer curs es comú als dos CFGS.
El segon curs es pot escollir:
– Programació de la producció en fabricació mecànica.
– Disseny en fabricació mecànica.

Horaris

1r Curs Comú

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs de FMB0

(Programació de la producció…)

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


792 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

3er Curs (opcional)

(2n de FMC0 Disseny en fabricació…)

INTENSIU TARDA
de 16:00 a 22:00


891 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

NO DUAL

Totes les hores de 1r i 2n a l’Institut
+
33h tutoria
+
+383h de FCT (Formació al centre de treball – pràctiques a l’empresa)

DUAL

No fa el mòdul de Projecte ni les FCT

+
33h tutoria
+
+1000h d’estada a l’empresa en FPDual (remunerades)

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

3r curs (opcional)

Curs Comú FMB0+FMC0

MP1 Interpretació gràfica
MP2 Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge
MP5 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
MP7 Execució de processos de fabricació
MP8 Materials
MP10 Verificació de productes
MP11 Formació i orientació laboral (FOL)
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) 

FMB0

MP3 Mecanització per control numèric
MP4 Fabricació assistida per ordinador
MP6 Programació de la producció 
MP9 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals
MP13 Projecte de fabricació de productes mecànics
FCT Formació centres de treball

2n de FMC0

MP2 Disseny de productes mecànics
MP3 Disseny d’estris de processat de xapa i estampació
MP4 Disseny de motlles i models de fosa
MP5 Disseny de motlles per a productes polimèrics
MP11 Projecte de fabricació de productes mecànics
FCT Formació centres de treball 

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Sortides professionals

Tècnic/a en mecànica, torner/a, fresador/a, ajustador/a, matricer/a, motllista


Encarregat/da de taller de mecanització, d’equip de treball, gestió de la producció i muntadors


Programador/a de màquines de control numèric (CNC), sistemes automatitzats en fabricació mecànica


Programador/a de CAD-CAM

Competències professionals i transversals

L’alumne sap dissenyar en 3D: CREO i Solidworks


L’alumne sap treballar en equip


Treballen metodològicament


Hàbits de treball


Autonomia

Ordre i pulcritud a la feina


Responabilitat amb les eines de treball i amb les tasque a realitzar


Utilització d’epis i seguiment de la normativa de RL


Resolució de problemes

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?

¡INFORMA'T!

DATES DE PORTES OBERTES, PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

manteniment1