CFGS

Química industrial

Aquests estudis capaciten per realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Horaris

1r Curs

INTENSIU TARDA
de 16 a 22:00h


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs

INTENSIU TARDA
de 16 a 22:00h

NO DUAL

693h anuals centre
+
33h tutoria
+
449h FCT

DUAL

462h anuals centre
+
33h tutoria
+
1000h dual empresa

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

MP1 Organització i gestió en indústries químiques 66h
MP3 Generació i recuperació d’energia 132h
MP4 Operacions bàsiques en la indústria química 198h
MP6 Regulació i control de procés químic 198h
MP7 Formulació i preparació de mescles 66h
MP8 Condicionat i emmagatzematge de productes químics 66h
MP9 Prevenció de riscos en idústries químiques 66h
MP11 Formació i orientació laboral 66h

MP2 Transport de sòlids i fluids 132h
MP5 Reactors químics 99h
MP10 Manteniment electromecàic en indústries de procés 66h
MP12 Empresa i iniciativ emprenedora 66h
MP13 Anglès tècnic 99h
MP14 Projecte d’indústries de procés químic 231h
MP15 Formació en centres de treball 449h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Sortides professionals

Personal encarregat de planta química


Personal encarregat d’operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics


Personal supervisor d’àrea de producció d’energia, de serveis auxiliars i de refineries de petroli i de gas natural.

Personal encarregat de planta química


Personal encarregat d’operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics


Personal supervisor d’àrea de producció d’energia, de serveis auxiliars i de refineries de petroli i de gas natural


Caps d’equip en instal·lacions de tractament químic


Caps d’equip en magatzems en indústries químiques


Caps de parc de tancs en indústries químiques


Caps de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics

Responsable de la gestió de la documentació associada al procés productiu


Personal supervisor de sistemes de control, sala de control, d’àrea en plantes de química i de transformació, i d’àrea de condicionament


Personal responsable de formulació


Caps d’equip en instal·lacions de tractament químic


Caps d’equip en magatzems en indústries químiques


Caps de parc de tancs en indústries químiques


Caps de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics


Responsable de la gestió de la documentació associada al procés productiu


Personal supervisor de sistemes de control, sala de control, d’àrea en plantes de química i de transformació, i d’àrea de condicionament


Personal responsable de formulació.

Competències professionals i transversals

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d’energia i serveis auxiliars associats, supervisar i assegurar el seu funcionament, posada en marxa i parada, verificar les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes.

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?